482 45 832 post@abregnskap.no

Våre tjenester

Her finner du en oversikt over våre regnskapstjenester.

Regnskapsføring

Vi har lang erfaring med regnskapsføring for små og mellomstore bedrifter innenfor flere ulike bransjer.  Vi har også spesiell kompetanse og lang erfaring med kunder innenfor primærnæringen.

Vi vektlegger god personlig kontakt og oppfølging, og du vil få en dedikert medarbeider hos oss som du kan forholde deg til gjennom hele regnskapsprosessen.

Faktura

Vi kan fakturere dine kunder for deg.  Send oss fakturagrunnlaget, og vi lager fakturaen og sender kunden enten på papir, epost eller EHF-format (særlig aktuelt til offentlige etater).

Vi tilbyr også muligheten for at du selv kan fakturere dine kunder i en web basert modul knyttet til vårt regnskapsprogram.  Dette krever kun innlogging på nettside, og du har full tilgang til dine kunder.  Fordelen for deg er at dette er en fullintegrert løsning mot vårt regnskapsprogram, slik at fakturaene automatisk blir bokført og dokumentasjonen er på plass.  Du slipper med andre ord å sende oss fakturaene for bokføring, og du sparer således bokføringskostnader.

Lønn

Vi tilbyr lønnskjøring for dine ansatte og sørger for korrekt innberetning av a-melding til offentlige myndigheter.  Vi sørger også for lønnsslipper til de ansatte og grunnlag for korrekt utbetaling av lønn til deg som arbeidsgiver.

Det er også muligheter for at du selv kan kjøre lønnen og innberette a-melding vis web basert modul som er fullt integrert med vårt regnskapssystem.
I tillegg kan vi bistå med råd og tjenester innenfor eksempelvis arbeidsavtaler, avvikling av arbeidsforhold, pensjonsordning mv.

Årsavslutning

For enkeltpersonforetak utarbeider vi den personlige skattemeldingen og sørger for pliktige vedlegg som næringsoppgave og avskrivningsskjema.
Vi utarbeider også årsregnskap og skattemelding for aksjeselskaper og ansvarlige selskaper. 

Videre sørger vi for korrekt og rettidig innsending via altinn til skattemyndigheter og Regnskapsregistert i Brønnøysund.

Andre tjenester og rådgivning

Vi tilbyr tjenester innenfor selskapsretten som eksempelvis etablering/stiftelse av foretak, omorganisering, utbytte og kapitalendringer, avvikling av selskap, eierskifte mm.

Vi kan også bistå med råd og tjenester innenfor områdene arbeidsforhold, skatt og merverdiavgift.

Kontakt oss

Våre kontaktopplysninger.

post@abregnskap.no

482 45 832

Drengsrudbekken 4, 1383 Asker