482 45 832 post@abregnskap.no
Regnskapsnyheter for 2020

Regnskapsnyheter for 2020

I det nye forslaget til statsbudsjett for 2020 vil regjeringen øke støtten til fou-investeringer i bedriftene, ved å endre skattefunn-ordningen. Dette gjelder blant annet at timesatsen for egenutført fou øker fra 600 til 700 kroner. I tillegg foreslår regjeringen en...